1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Du behöver inte vänta hela sommaren på att det nysådda ska börja gro. Nu kan du köpa rullgräs från Jämtland, och få en färdig gräsmatta som är anpassad för det norrländska klimatet. Vi använder oss av de bästa fröblandningarna som finns på marknaden. Det gör att vi kan garantera att du får en tät, motståndskraftig och tålig gräsmatta.