Skötsel

Under de 2-3 första veckorna måste gräsmattan vattnas regelbundet. Den får under inga som helst omständigheter torka ut. Du kan börja klippa den när gräset rotat sig. Känn efter om den rotat sig genom att efter 2-3 veckor försiktigt dra i gräset. Sitter det då fast i jorden så har rötterna börjat tränga ner i jorden.

Ungefär 3-4 veckor efter utläggningen så börjar du gödsla gräsmattan. Då gödslar du med 2 kg av exempelvis NPK 18-4-10, alternativt NPK 21-4-7 per 100 kvm. Gödningsmedlet till din nya gräsmatta kan du köpa hos oss.